kısa dini sözler
 

Kısa Dini Sözler-2020


Bu Hazırladığımız Güzel Sayfada Kısa Dini Sözler Resimli olarak karşımıza çıkıyor Dini Pek Güzel sözler diyeceğiniz bu makalemizde Pek Güzel Sözler Dini, Dini sözler resimli 2020, dini sözler resimli indir, Dini sözler Hadisler hazırladık İnstagram sözleri dini makalemizde Kısa Dini Sözler Resimli 2020 yılının cuma mesajları paylaşımında da yerini aldı Sizde Kısa Dini sözler arıyorsanız yerini buldunuz demektir.. hemen resimli dini sözler konumuza başlayalşım :))

Kısa Dini Sözler Resimli

Dini sözler resimli indir seçeneği ile aşağıda listelenmiştir:

Kısa Dini Sözler

–  Allah’ım! Zelil olmaktan ve zillete uğramaktan sana sığınırız!

–  Rabbimiz! Bize günahlarımızdan temizlenecek sebepler ver.. Gözlerimizi kapatan perdeleri kaldır, nurunla doldur yüreklerimizi.. Amin..

–  Yâ Rabbî Ben’i Ben’den al ama Ben’i Sen (c.c) ‘den uzak etme.. Amin..

– Ya Rabbi! kalplerimizi ilminle süsle, ibadetinle bütün azalarımızı güzelleştir, takva ile keramete kavuştur.

– Ey Rabbü’l-Âlemîn. İlâhî! Dil verdin, zikrinden ayırma; gönül verdin fikrinden çevirme. İman verdin, daim eyle; ihsan verdin, kaim eyle.

– Allah’ım! Zelil olmaktan ve zillete uğramaktan sana sığınırız!

– Allah’ım; Önce komşuma ver sonra da bana. Razıyım bana kalan paydan çoğa da aza da. Şükürler olsun verdiğine de aldığına da.

– Hayat, fırtınanın geçmesini beklemek değildir ki!. Yağmurda dua etmeyi becerebilmektir..

– Ey yüceler yücesi, ey her derde deva, ilahi! Ya mevla, bizlerden rahmetini, şefkatini, hidayetini, bağışlayıcılığını esirgeme..

– Ömrümüzü, günlerimizi ve bu cumamızı mübarek kıl Allah’ım bizleri doğru olabilen ve de kalabilenlerden eyle Ya Rabbim.

– Duayı kabul eden, istemeyi veren, murat edince el açtıran, ancak sevdiği kuluna dua ettiren RABBİM. Ellerimizi boş çevirme inşallah.

– Allah’ım, mübarek günler, geceler hürmetine milletimizi terör illetinden muhafaza eyle!

İlginizi Çekebilir :En güzel Dini Mesajlar

– Beni benden alıp Sana getiren yola, beni kendinden soğutup sana bağlayan kul’a, isyankar yanımı silen dua’ya, şükürler olsun Rabbim sana.

– Bir duaya yaslıyorum kalbimi Allah’ım sen bilirsin kaderimi nereden yazılmamışsa oradan çek kurtar yanlışa uzanan ellerimi.

Güzel Dini Sözler

Kibir, bele bağlanmış taş gibidir. Onunla ne yüzülür ne de uçulur. (Hacı Bayram-ı Veli)

Nefsinize meyletmeyin, gerçekten o zalimdir. (Cafer-i Sâdık)

Kim faydası olmayan lüzumsuz şeylerle ilgilenirse, kendisini ilgilendiren faydalı şeyleri zayi eder. (Zünnûn-i Mısrî)

Tasavvuf, şeriât adabıyla zahiren ve batınen süslenmenin neticesi olarak insanda ortaya çıkan Hz. Peygamber’in feyzinin kemalinden ibaret bir haldir. (Ömer Nasuhi Bilmen)

Kur’an’ı ezberleyip ilim ve hükümlerini bilen âlimlerin kalpleri, Allah’ın kitabının korunduğu hazinelerdir. Allah, kitabını koruyan kimseleri zayi etmez. (İmam Kuşeyrî)

resimli dini sozler
resimli dini sözler

Kur’an ve Sünnet’e bağlan. Kim onları bırakırsa zındık olur ve İslam bağından kendini salıverir. (Abdülkadir-i Geylanî)

Küfrün gırtlağa dayandığı zamanda Allah-ü Teâlâ kullarından şu üç şeyi ister: Zikre, ilim öğrenmeye ve mürşidin verdiği ödevlere devam etmek. (İmam-ı Rabbanî)

Sufîler laf cambazları değil, hal ehli kimselerdir. (İmam-ı Gazâlî)

Ahireti talep edenin ahretle birlikte dünyayı da elde ettiğini çok gördük. Ama dünyayı talep edip de dünya ile birlikte ahireti elde edeni görmedik. (Hasan-ı Basrî)

Sohbet vardır, keskin bir kılıca benzer; bostanı, ekini kış gibi kesip biçer. Sohbet vardır, ilkbahar gibidir. Her tarafı yapar, sayısız meyveler verir. (Mevlana Celaleddin-i Rûmî)

Pek Güzel Sözler, Dini

En iyi nasihat; iyi örnek olmaktır. (Malcolm X)

En güzel nimetler üç tanedir: Arzularına gem vurmayı tavsiye eden akıl, cehaletten alıkoyan ilim ve fakirlik korkusunu söküp atan kanaat. (Ahmet bin Asım el-Antakî)

resimli hadisler
resimli hadisler

Yolumuzun temeli sohbettir. Halktan uzaklaşmakta şöhret, şöhrette afet vardır. Hayır, cemiyete girip insanlara yardım etmektedir. (Şah-ı Nakşibend)

Şükür, verdiği nimetle Allah’a isyan etmemektir. (Cüneyd-i Bağdâdî)

Kalbi Allah-ü Teâlâ’dan gafil kılan her şey dünyadır. (Abdullah ed-Dıhlevî)

İlginizi Çekebilir : Dini Whatsapp Durumları

Mümin ancak Rabb’ine kavuştuğu an rahata erer. Rahatını Allah’a kavuşmakta bulan kişinin ölümü, onun sevinç, neşe, emniyet ve izzet bulduğu gündür. (Hasan-ı Basrî)

Para yığmakla yükseleceğini sanma. Duran su fena kokar. Bağışlamaya çalış. Akan suya gök yardım eder. Yağmur yağdırır, sel gönderir, onu kurutmaz. (Sa’di-i Şirâzî)

resimli kısa dini sözler
resimli kısa dini sözler

Kalp hayvan gibidir; ondan gafil olursan sapıtır. (Abdullah bin Mübarek)

Kendini bir köpekten yüce gören, ondan daha aşağı olur. (Ferîdüddîn Attâr)

Dini Sözler Hadisler

Dini sözler hadisli bölümünde aşağıda listelenmiş olan duyulmamış hadisler hiç bilinmeyen duyulmamış hadislerdir..

“Allah’tan korkun ve çocuklarınız arasında adaletli olun!” (Müslim, Hibe, 13)

408-)  Cündeb (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Kim Kitabullah hakkında şahsi re’yi ile söz ederse, isabet bile etse hatadadır. Rezin şu ilavede bulunmuştur: “Kim re’yi ile söz eder de hata ederse küfre düşer.”

Kaynak:  Ebu Davud, İlm, 5 (3652);Tirmizi, Tefsir 1, (2953).

Konu:  Tefsir

kısa dini sözler
kısa dini sözler

409-)  İbnu Abbas (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Kim Kur’an hakkında ilme dayanmadan söz ederse ateşteki yerini hazırlasın.”

Kaynak:  Tirmizi, Tefsir 1, (2951).

Konu:  Tefsir

411-)  Haris el-A’ver anlatıyor: “Mescide uğramıştım, gördüm ki halk, zikri terkedip malayani konulara dalmış, konuşuyor. Hz. Ali (radıyallahu anh)’ye çıkıp durumdan haberdar ettim. Bana: -“Doğru mu söylüyorsun, öyle mi yapıyorlar?” dedi, Ben: -“Ben Resûlullah (aleyhissalatu vesselam)’ın şöyle söylediğini işittim: -“Haberiniz olsun bir fitne çıkacak!” Ben hemen sordum: -“Bundan kurtuluş yolu nedir Ey Allah’ın Resûlü?” Buyurdu ki: -“Allah’ın Kitabı (na uymak)dır. O’nda sizden önceki (milletlerin ahvaliyle ilgili) haber, sizden sonra (kıyamete kadar) gelecek fitneler ve kıyamet ahvali ile ilgili haberler mevcut. Ayrıca sizin aranızda (iman-küfür, taat-isyan, haram-helal vs. nevinden) cereyan edecek ahvalin de hükmü var. O, hak ile batılı ayırdeden ölçüdür.

O’nda herşey ciddidir, gayesiz bir kelam yoktur. Kim akılsızlık edip, O’na inanmaz ve O’nunla amel etmezse, Allah onu helak eder. Kim O’nun dışında hidayet ararsa Allah onu saptırır. O Allah’ın sağlam ipidir. O, hikmetli olan zikirdir, O dosdoğru yoldur.

O, kendine uyan hevaları koymaktan, kendisini (kıraat eden) delilleri iltibastan korur. Alimler ona doyamazlar. Onun çokca tekrarı usanç vermez, tadını eksiltmez. İnsanı hayretlere düşüren mümtaz yönleri son bulmaz, tükenmez, O öyle bir kitaptır ki, cinler işittikleri zaman şöyle demekten kendilerini alamadılar: “Biz, hiç duyulmadık bir tilavet dinledik. Bu doğruya götürmektedir, biz onun (Allah kelamı olduğuna) inandık” (Cin 1). Kim ondan haber getirirse doğru söyler. Kim onunla amel ederse ücrete mazhar olur. Kim onunla hüküm verirse adaletle hükmeder. Kim ona çağrılırsa, doğru yola çağrılmış olur. Ey A’ver, bu güzel kelimeleri öğren.”

Kaynak:  Tirmizi, Sevabu’l-Kur’an 14, 2908.

Konu:  Tefsir

 

Bir cevap yazın